خانه / کتاب / Earth Materials. Introduction to Mineralogy and Petrology – مواد زمین. پیش‌د‌رآمدی به کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی

Earth Materials. Introduction to Mineralogy and Petrology – مواد زمین. پیش‌د‌رآمدی به کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی

📘 مواد زمین. پیش‌د‌رآمدی به کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی
 کورنلیس کلاین، آنتونی آر. فیلپاتس

📘 Earth Materials. Introduction to Mineralogy and Petrology
 Cornelis Klein, Anthony Philpotts

📖 Book description

The fundamental concepts of mineralogy and petrology are explained in this highly illustrated, full-color textbook to create a concise overview for students studying Earth materials. The relationship between minerals and rocks and how they relate to the broader Earth, materials and environmental sciences is interwoven throughout. Beautiful photos of specimens and Crystal-Maker’s 3-D illustrations allow
students to easily visualize minerals, rocks and crystal structures. Review questions at the end of chapters allow students to check their understanding. The importance of Earth materials to human cultural development and the hazards they pose to humans are discussed in later chapters. This ambitious, wide-ranging book is written by two world-renowned textbook authors each with over 40 years of teaching
experience, who bring that experience to clearly convey the important topics.

📖 Contents

Frontmatter
pp i-vi
Export citation

Contents
pp vii-xii
Export citation

Preface
pp xiii-xiv
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.001
Export citation

Acknowledgments
pp xv-xv
Export citation

Chapter 1 – Introduction
pp 2-13
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.002
Export citation

Chapter 2 – Materials of the solid Earth
pp 14-37
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.003
Export citation

Chapter 3 – How are minerals identified?
pp 38-61
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.004
Export citation

Chapter 4 – Fundamentals of crystal structures
pp 62-85
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.005
Export citation

Chapter 5 – Introduction to crystallography
pp 86-133
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.006
Export citation

Chapter 6 – Minerals and rocks observed under the polarizing optical microscope
pp 134-155
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.007
Export citation

Chapter 7 – Igneous rock-forming minerals
pp 156-191
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.008
Export citation

Chapter 8 – How do igneous rocks form?
pp 192-235
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.009
Export citation

Chapter 9 – Igneous rocks
pp 236-287
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.010
Export citation

Chapter 10 – Sedimentary rock-forming minerals and materials
pp 288-307
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.011
Export citation

Chapter 11 – Formation, transport, and lithification of sediment
pp 308-337
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.012
Export citation

Chapter 12 – Sedimentary rock classification, occurrence, and plate tectonic significance
pp 338-365
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.013
Export citation

Chapter 13 – Metamorphic rock-forming minerals
pp 366-389
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.014
Export citation

Chapter 14 – Metamorphic rocks
pp 390-429
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.015
Export citation

Chapter 15 – Some economic minerals, mainly from veins and pegmatites
pp 430-449
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.016
Export citation

Chapter 16 – Some selected Earth materials resources
pp 450-467
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.017
Export citation

Chapter 17 – Earth materials and human health
pp 468-488
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.018
Export citation

Glossary
pp 489-514
https://doi.org/10.1017/CBO9781139028028.019
Export citation

Minerals and varieties
pp 515-516
Export citation

Common igneous, sedimentary, and metamorphic rocks
pp 517-518
Export citation

Index
pp 519-533
Export citation


Anthony R. Philpotts

👤Anthony R. Philpotts

Ph.D., University of Cambridge

Specialty: Igneous Petrology

Telephone: 860-486-1394

Fax: 860-486-1383

email: Anthony.Philpotts@uconn.edu

Philpotts is the author of the widely used texts, Principles of Igneous and Metamorphic Petrology and Petrography of Igneous and Metamorphic Rocks, published by Prentice Hall. The latested edition of Petrography of Igneous and Metamrphic Rocks is Published by Waveland Press Inc. He is interested in both field and experimental petrology and has done research on a wide range of topics, including liquid immiscibility in silicate melts, iron-titanium oxide and apatite melts, origin of Precambrian massif-type anorthosites, petrogenesis of alkaline rocks, differentiation and emplacement of Mesozoic flood basalts in eastern North America and crustal contamination of their feeder dikes, flow-direction indicators in dikes, and lithic analysis of archeological materials. His current interest is in the differentiation of basaltic magma through crystal-mush compaction and in particular the quantitative measurement of textural anisotropy resulting from compaction.

همچنین ببینید 👈:  Neogene Paleontology of the Manonga Valley, Tanzania: A Window into the Evolutionary History of East Africa - دیرینه‌شناسی نئوژنی دره مانونگا، تانزانیا: دریچه‌ای به تاریخچه تکاملی شرق آفریقا، تری هاریسون

Thick flood-basalt flows provide the simplest of magmatic bodies for which the boundary conditions are well known. It is important that we should understand how such bodies solidify before interpreting the solidification of the far more complex intrusive magma bodies. He and his graduate students Loretta Dickson, Riley Flanagan-Brown, Scott Soricelli, and Meghan Schaub are studying the solidification of the thick flood-basalt flows in the Mesozoic Hartford basin in Connecticut, the Columbia River and Picture Gorge basalts in Washington and Oregon, the Palisades sill in New Jersey and a similar sill in the Hartford basin. This work has resulted in some startling discoveries, the most important of which is that when tholeiitic basaltic magma cools slowly, small plagioclase crystals cluster together to form monomineralic chains that create a continuous 3-D network when the magma is no more than 25% crystallized. Once this network has formed the basalt begins to differentiate through compaction of the crystal mush. The network of plagioclase chains is deformed during compaction and thus preserves a record of the degree of compaction. Several quantitative techniques have been developed to measure the anisotropy of the network, which is a measure of the degree of compaction. Computer programs for measuring the deformation of the plagioclase chain network can be found at <http://www.sp.uconn.edu/~gg235vc/Compaction_Programs.htm> . By heating samples of basalt until approximately two-thirds melted, the textural relations of the early crystallizing refractory minerals are clearly evident. Polished sections of the partly melted rock can then be etched with HF fumes, which turns the glass dark brown, the plagioclase light brown, and leaves unaffected the pyroxene (polished section). The distribution of the minerals within the section can then be mapped and separate files stored for each mineral. These sections are then combined to form a 3-D model of the crystal mush. The network of plagioclase chains are clearly seen in these serial sections especially if they are set in motion so as to traverse down and up through the 3-D model. Compare, for example the most dilated network and the most compacted network (for more details see the articles in Nature 1998, v. 395, p. 343-346; NATURE, 2000, v. 406, p. 59-61; and American Mineralogist, 1999, v. 84, p. 1819-1829). The X-ray attenuation coefficients of the plagioclase, pyroxene, and glass are sufficiently different in partly melted samples that the 3-D structure of the crystal mush can be imaged in detail using high-resolution X-ray computed tomography (CT). In conjunction with the High-Resolution CT Facility at the University of Texas, Austin, we have been able to obtain a detailed picture of the plagioclase-chain network in the Holyoke basalt. The CT images clearly reveal that it is the network of plagioclase chains that gives the crystal mush its connectivity; pyroxene crystals in contrast occur as isolated individuals. To view the difference in the distributions of plagioclase and pyroxene crystals in a partly melted sample of the Holyoke basalt please examine the CT-generated 3-D model. The nature of the plagioclase network in this CT-generated 3-D model can be seen more clearly if the model is rotated (warning: this file is 1 MB). These CT generated images were obtained with funds from NSF grant EAR-9805269.

همچنین ببینید 👈:  راهنمای عملی برای ريز ساختار سنگ توسط رون اچ . ورنون

The goal of the image-analysis studies of basaltic rocks is to develope techniques that provide a direct measurement of the amount of compaction that a rock has undergone during solidification, which can then be used with the chemical data to gain a deeper understanding of the compaction process.

Recent Publications:

Gray, N. H., Philpotts, A. R., and Dickson, L. D., 2003. Quantitative measures of textural anisotropy resulting from magmatic compaction illustrated by a sample from the Palisades sill, New Jersey. Journal of Volcanology and Geothermal Research , 121, 293-312.

Boudreau, A., and Philpotts, A. R., 2002. Quantitative modeling of compaction in the Holyoke flood basalt flow, Hartford Basin, Connecticut. Contributions to Mineralogy and Petrology, 144, 176-184.

Philpotts, A. R., and Dickson, L. D., 2002. Millimeter-scale modal layering and the nature of the upper solidification zone in thick flood-basalt flows and other sheets of magma. Journal of Structural Geology 24, 1171-1177.

Philpotts, A. R., and Dickson, L. D., 2000. The formation of plagioclase chains during convective transfer in basaltic magma. Nature, 406, 59-61.

Philpotts, A. R. , Brustman, C. M., Shi, J., Carlson, W. D., and Denison, C. (1999) Plagioclase-chain networks in slowly cooled basaltic magma. American Mineralogist, 84, 1819-1829.

Philpotts, A.R. 1998. Nature of a Flood-Basalt-Magma Reservoir Based on the Compositional Variation in a Single Flood-Basalt Flow and its Feeder Dike in the Mesozoic Hartford Basin, Connecticut. Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 133, p. 69-82.

Philpotts, A.R., Shi, Y., and Brustman, C. 1998. Role of plagioclase crystal chains in the differentiation of partly crystallized basaltic magma. Nature, v. 395, p. 343-346.

Philpotts, A. R., and Carroll, M., 1996. Physical properties of partly melted tholeiitic basalt. Geology, v. 24, p. 1029-1032.

Philpotts, A. R., Carroll, M., and Hill, J. M., 1996. Crystal-mush compaction and the origin of pegmatitic segregation sheets in a thick flood-basalt flow in the Mesozoic Hartford basin, Connecticut. Journal of Petrology, v. 37, p.811-836.

Philpotts, A. R., and Wilson, N., 1994. Application of petrofabric and phase equilibria analysis to the study of a potsherd. J. Archaeological Sci. 21, 607-618.

Philpotts, A. R., and Asher, P.M., 1994. Magmatic flow-direction indicators in a giant diabase feeder dike, Connecticut. Geology, v. 22, p. 363-366.

Philpotts, A. R., and Asher, P. M., 1993. Wallrock melting and reaction effects along the Higganum diabase dike in Connecticut: Contamination of a continental flood basalt feeder: Journal of Petrology, v. 34, p. 1029- 1058.

Philpotts, A. R., 1992. A Model for emplacement of magma in the Mesozoic Hartford Basin, in Puffer J. H., and Ragland P. C., Eds., Eastern North American Mesozoic Magmatism. Geological Society of America, Special Paper 268, p. 137-148.

Other Significant Publications:

Philpotts, A. R., 1990. Principles of Igneous and Metamorphic Petrology, Prentice Hall, NJ; 498 p.

Philpotts, A. R., 1989. Petrography of Igneous and Metamorphic Rocks, Prentice-Hall, N.J., 192 p.

همچنین ببینید 👈:  Earthquakes and Multi-hazards Around the Pacific Rim, Vol. II - زمين لرزه‌ها و خطرات چندگانه اطراف كرانه‌ى اقيانوس‌ آرام‌ ، جلد 2

Philpotts, A. R. and Doyle, C.D., 1983. Effect of magma oxidation state on the extent of silicate liquid immiscibility in a tholeiitic basalt. American Journal of Science, v. 283, p. 967-986.

Philpotts, A. R., 1982. Composition of immiscible liquids in volcanic rocks. Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 80, p. 201-218.

Philpotts, A. R., 1981. A model for the generation of massif-type anorthosites. Canadian Mineralogist, v. 19, p. 233-253. (1982 Hawley Award, Mineral. Association of Canada)


👤Cornelis (“Kase”) Klein

Ph.D., Harvard University, 1965 (Emeritus Professor)
Northrop Hall Rm. 212; 277-2023. Email:cklein@unm.edu
Research and Academic Interests:

Petrology, geochemistry, and the genesis of Precambrian iron-formations worldwide; the mineralogy of amphiboles and of amphibolite-type metamorphic assemblages. Joint studies (with N.J. Beukes) of Proterozoic iron-formations in South Africa have provided much new insight into their probable origin. This work has been extended (jointly with A.E. Ladeira) to the Archean and Proterozoic iron-formations (and ores) in the Quadrilátero Ferrífero of Brazil.
List of Related Web Links:
Listing of Recent Publications:

C. Klein and A.R. Philpotts, 2013, Earth Materials, Introduction to Mineralogy and Petrology, Cambridge Univ. Press, 535 pp.

C. Klein and B. Dutrow, 2008, Manual of Mineral Science, 23rd ed., John Wiley and Sons, 675 pp.

C. Klein, 2008, Minerals and Rocks: Exercises in Crystal Chemistry and Mineral Chemistry, Crystallography, X-ray Powder Diffraction, Mineral and Rock Identification, and Ore Mineralogy, 3rd ed., John Wiley and Sons, 441 pp.

C. Klein, 2005, Some Precambrian Banded Iron-Formations (BIFs) from around the World: Their age, Geologic Setting, Mineralogy, Metamorphism, Geochemistry, and Origin, American Mineralogist, v. 90, p. 1473-1499.

C. Klein and E.A. Ladeira, 2004, Geochemistry and Mineralogy of Neoproterozoic Iron-formations and some selected Siliceous Manganese Formations from the Urucum District, Mato Gross do Sul, Brazil, Economic Geology, v. 99, p. 1233-1244.

C.M. Johnson, B.L. Beard, N.J. Beukes, C. Klein and J.M. O’Leary, 2003, Ancient Geochemical Cycling in the Earth as inferred from Fe isotope studies of Banded Iron-Formations from the Transvaal Craton, Contributions to Mineralogy/Petrology, v. 144, p. 523-547.

C. Klein and A.E. Ladeira, 2002, Petrography and Geochemistry of the least altered Banded Iron-Formation of the Archean Carajás Formation, northern Brazil, Economic Geology, v. 97, p. 643-651.

C. Klein and A.E. Ladeira, 2000, Geochemistry and Petrology of some Proterozoic Banded Iron-Formations of the Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil, Economic Geology, v. 95, p. 405-428.

C. Klein and N.J. Beukes, 1993, Sedimentology and Geochemistry of Glaciogenic Late Proterozoic Iron-Formation in Canada, Economic Geology, v. 88, p. 545-565.

C. Klein, 1993, Rocks, Minerals and a Dusty World, Chapter 2 in Health Effects of Mineral Dust, G.D. Guthrie, B.T. Mossman, eds., Reviews in Mineralogy, v. 28, Mineralogical Society of America, p. 7-59.


💠Year: 2012| Language: English| Pages: 552| Size: 33.6 MB

◀دریافت مستقیم ▶ ◀ Download▶

 ⏳لطفاً تا آماده‌سازی نهایی لینک دانلود منتظر بمانید ⌛
 Please wait for the download link👆

📌 برای دانلود تندتر و آسان‌تر ، پیشنهاد می‌شود از نرم‌افزارهای مدیریت دانلود بهره‌گیری نمایید.
📌 چنانچه لینک دانلود فایلی دچار اشکال بود، ما را باخبر سازید
Note: If the download link doesn’t work, please Report Link Problem

1

مطلب پیشنهادی

Introduction to Mineralogy and Petrology – پیش‌درآمدی به کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی

  📕 پیش‌درآمدی به کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی✍️ سوپن کومار هالدار✍️ پرفسور ژوزف تیشل‌یار 📕 Introduction …

پاسخی بگذارید

Translate »