خانه / کتاب / Healing Crystals: The A – Z Guide to 430 Gemstones – بلورهاى شفادهنده، راهنمای430 سنگ‌ قیمتی

Healing Crystals: The A – Z Guide to 430 Gemstones – بلورهاى شفادهنده، راهنمای430 سنگ‌ قیمتی

📘 بلورهاى شفادهنده، راهنمای430 سنگ‌ قیمتی
✍️ مایکل جینگر

📘Healing Crystals: The A – Z Guide to 430 Gemstones💎
✍️ Michael Gienger

📖 آن چه که تاکنون از کتاب های تاریخی و آثار باستانی یافته و بررسی شده است اعتقاد و باور به سنگ درمانی از کشور چین می‌باشد . البته در دیگر تمدن‌ها و امپراتوری‌های باستانی نیز شواهدی می‌‌توان یافت. باور به درمان و شفا در برخی سنگ‌ها از دیرباز تاکنون دست آویز بیشتر مردمان در جهان بوده و هست . آن چه که روشن است هیچ کدام از منابع علمی معتبر و یا سرشناسی از شفا بخش بودن سنگ‌ها گفتار یا نوشتاری بیان و ارایه ننموده‌اند . چراکه هیچ سنگی به خودی خود شفا نمی‌دهد ، بنابراین آن چه که اثر بخشی دارد گویا همان باورپذیری و یا تلقین است.
در دنیای مدرن امروزه نوع تبلیغ در خصوص ویژگی‌های متافیزیکی و یا نیروی کهکشانی و کیهانی سنگ‌ها که کمابیش نیز یکسان هستند.یک همسویی اثر درمانی در ایجاد حس آرامش ، افزایش خودباوری ، درمان دردهای تندخویی و تنش‌‌های عصبی و از این گونه ناهتجاری‌های روحی و روانی دارند. درمانگری بومی و باستانی هند، چین و یا طبابت سنتی بومیان آمریکا به نام‌های «جم‌تراپی» یا «جم‌استون‌تراپی» اساساً با آنچه که امروزه تبلیغ و پیشنهاد می‌شود متفاوت است.

ماساژهای شرقی همراه با سنگ‌های داغ، استفاده از نور بازتابنده و متصاعدکننده‌ی برخی سنگ‌ها ،استفاده از ارتعاش سنگ‌های گوناگون در ساییدن و مالیدن و یا تماس با الکتریسیته و بهره‌گیری از چاکراهای انرژی امرزوه بسیار فراگیر شده است. اما شفابخشی و التیام‌دهندگی آشفتگی‌های خوی و رفتارهای آدمی بیشتر ادعا است تا درمان واقعی. البته از سنگ‌های گوناگون و ناهمگون در تهیه داروهای ترکیبی استفاده می‌‌شود که به داروهای معدنی شناخته می‌شوند و این همان چیزی است که در طب سنتی ما نیز روادانسته شده و تجویز می‌گردد.

همچنین ببینید 👈:  Minerals and Allied Natural Resources and their Sustainable Development - کانی‌ها و منابع طبیعی يكپارچه و توسعه پایدار آن‌ها: قاعده، دیدگاه‌ها با تكيه بر سناریوی هند، نویسندگان: میهیر دب، سنجیب چاندرا سرکار

 

📖 A simple guide to using gemstones

Michael is a pioneer and one of the most committed researchers in the field of gem remedy. In 2003, twenty years after the first wave of modern publications on the healing power of gemstones, he presented Healing Crystals, a comprehensive illustrated guide to healing gemstones. Updated in 2009, Healing Crystals details, in a in a clear and concise form, the individual qualities and specific healing properties of 430 crystals.
This work reflects the development in the field of gem remedies over three spans of seven years: seven years of pioneering work, seven years of systematic research and seven years of working experience –  without these preliminary stages and the co-operation of many naturopaths, doctors and gemstone consultants, this work would not have been possible. My heartfelt thanks go to all those who have contributed to making this  work a reality!

This guide is intended for all those who seek a reliable and simple source of information on healing crystals:

💎 For all interested people who wish to inform themselves about the healing properties of crystals.
💎 For all naturopaths, doctors and gemstone consultants as an up-to-date reference guide to healing crystals.
💎 For all those who work with or deal in crystals, as an important update on the latest developments in the field of gem remedies.

In a word: a guide for anyone who relates to crystals. So take a look …

💠 Year: 2005 | Language: English| Pages: 96| Size: 2.78 MB

◀️دریافت مستقیم ▶️ ◀️ Direct download▶️

📌 برای دانلود تندتر و آسان‌تر ، پیشنهاد می‌شود از نرم‌افزارهای مدیریت دانلود بهره‌گیری نمایید.
📌 چنانچه لینک دانلود فایلی دچار اشکال بود، ما را باخبر سازید
Note: If the download link doesn’t work, please Report Link Problem


پاسخی بگذارید

Translate »