خانه / کتاب / Hydrogeology,Bernward Hölting, Wilhelm G. Coldewey — هیدروژئولوژی

Hydrogeology,Bernward Hölting, Wilhelm G. Coldewey — هیدروژئولوژی

 

📙هیدروژئولوژی
✍️پروفسور برنوارد هالتینگ، پروفسور ویلهلم گ کلدوی

📙 Hydrogeology
✍️ Bernward Hölting, Wilhelm G. Coldewey

کتاب «هیدروژئولوژی» نگارش پروفسور «برنوارد هالتینگ» و پروفسور «ویلهلم گ کلدوی» در واقع برگردان شده از نگارش آلمانی به زبان انگلیسی است. این کتاب مرجع جامعی برای متخصصان علوم زمین و کلیه بهره‌برداران آب‌های زیرزمینی و همچنین مهندسان ژئوتکنیک است.

👤 پروفسور «برنوارد هالتینگ» با پیشینه ریاست اداره زمین‌شناسی در منطقه هس و مدرس دانشگاه ماربورگ بود. در سال ۱۹۸۲ هم به عنوان استاد افتخاری منصوب شد، و در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ نیز به ریاست سازمان زمین‌شناسی آلمان منصوب شد. وی در کمیته‌های تخصصی متعددی کار کرده‌است.

👤 «پروفسور ویلهلم گ کلدوی»، مدرس زمین‌شناسی کاربردی دانشگاه ویلهلم وستفالن مونستر آلمان در سال‌های 1999 تا 2009 و مقام ممتاز در شرکت فن‌اوری مونتانا در اسن بوده است. وی در سال ۱۹۹۳ استاد افتخاری دانشگاه روهر در بوخوم و در سال ۱۹۹۳ نیز به عنوان استاد افتخاری منصوب شد. پروفسور کلدوی سردبیر روزنامه DMT در زمینه تحقیقات و توسعه بوده و یکی از دستیاران مجلات تخصصی مختلف و همکاری برجسته و ارزشمند در هیات‌های ملی و بین‌المللی متعدد است.

💠 Publication year: 2018 | Language: English Number of pages: 357 | File size: 13.2 MB

◀دریافت مستقیم ▶ ◀ Download▶

📌 برای دانلود تندتر و آسان‌تر ، پیشنهاد می‌شود از نرم‌افزارهای مدیریت دانلود بهره‌گیری نمایید.
📌 چنانچه لینک دانلود فایلی دچار اشکال بود، ما را باخبر سازید

Note: If the download link doesn’t work, please Report Link Problem


همچنین ببینید 👈:  Preparing for Earthquakes: Lessons for India - آمادگی زلزله: آموزه‌هایی برای هند، تی. جی. سیتهارام

📖About this Textbook

This textbook provides a complete introduction to Hydrogeology. It is a comprehensive reference for earth science professionals involved in groundwater exploitation as well as for geotechnical engineers. This English translation of the German textbook "Hydrogeologie" by Hölting & Coldewey, which has been published in its 8th edition, provides insights into the sources and reservoirs of groundwater, the dynamics of fluid flow, and the physical and chemical composition of groundwater. It also gives an overview about the economic value of groundwater and its exploitation and use. A consistent use of the internationally accepted SI units as well as the formula symbols in the text contributes to the understandability.

📖Table of contents (19 chapters)

Introduction

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 1-3

Theories and Basic Terminology

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 7-10

Voids in the Subsoil

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 11-19

Geohydraulics

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 21-32

Surface Water Infiltration

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 33-37

Groundwater Dynamics

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 39-54

Groundwater Morphology

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 55-61

Hydrological Cycle: Water Balance

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 63-89

Numerical Groundwater Models

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 91-94

Basic Physical and Chemical Factors

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 95-103

Basic Chemical and Physicochemical Principles

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 107-139

Physicochemical Processes in Groundwater Flow

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 141-153

Groundwater Biology

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 155-191

Groundwater Classifications

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 193-199

Groundwater Exploitation

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 203-230

Geohydraulic Investigations

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 231-263

Water Exploitation

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 265-284

Building Activities in Groundwater

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 285-287

Drinking Water Protection German Experience

Hölting, Bernward (et al.)

Pages 289-322

About the authors

 Professor Bernward Hölting was formerly the leading Director of Geology for the Hessian Regional Authorities and an associate lecturer at the University of Marburg. In 1982 he was appointed an honorary professor. From 1980 until 1987 he headed the Department of Hydrogeology at the German Geological Society. He has worked in numerous expert committees.

همچنین ببینید 👈:  خاک‌های جنگل - خواص و مدیریت، نوشته خان توحيد عثمان

 

 


 Professor Wilhelm G. Coldewey taught Applied Geology at the Westfalian Wilhelm’s University in Munster from 1999 until 2009. In the period between 1970 and 1999 he held a leading position in the company “German Montan Technology Ltd.” based in Essen. He was an associate lecturer at the Ruhr University in Bochum and at the Technical University in Clausthal, in 1993 he was appointed an honorary professor. Professor Coldewey was the editor of the DMT reports in the fields of research and development and is an associate editor of various professional journals and a valued colleague in numerous national and international boards.

 

 


Prof. Dr. Wilhelm G. Coldewey

Westfälische Wilhelms-Universität
Institut für Geologie und Paläontologie
Corrensstraße 24
48149 Münster

Tel.: +49 251 980-1235
Fax.: +49 251 980-1234
E-Mail: coldewey@uni-muenster.de

-----------------------------
University of Westphalian Wilhelms
Institute of Geology and Paleontology
Corrensstraße 24
48149 Münster,

Phone: + 49 251 980-1235
Fax.: + 49 251 980-1234
E-mail: coldewey@uni-muenster.de


مطلب پیشنهادی

Engineering Geology and Construction – زمین‌‌‌شناسی مهندسی و ساخت و ساز

📘 زمین‌‌‌شناسی مهندسی و ساخت و ساز✍فرد جی. بل 📘 Engineering Geology and Construction✍ Fred G. Bell 📖 Summary …

پاسخی بگذارید

Translate »